Цени

Индивидуални уроци 5 – 12 клас – 20 лв. на учебен час

Уроци при двама ученици – 10 лв. на учебен час

Група под 5 ученици – 7.50 лв. на учебен час

Групи за 5, 6, 8, 9, 10 и 12 клас – 6 лв. на учебен час

Групите за седмокласници – фиксирана месечна такса от 90 лв. на месец за всеки отделен курс при средно 16 часа месечно.

Индивидуални уроци за начален етап – 10 лв. на учебен час

Свържете се с нас!