danielaДаниела Станева е нашият изключителен начален учител. През учебната 2021 – 22 Даниела Станева стана носител на три сериозни отличия – наградата „Константин Величков“, наградата „Учител на годината“ и среща с Президента на Република България за заслужили учители.

Многобройните й квалификации, уменията й да работи по проекти, научните й интереси и успехите й в иновативното обучение на децата я правят незаменим участник в нашия образователен ДИАЛОГ. Тя е учила много учители по различни предмети как да преподават интересно, различно и забавно.
Вашето дете ще се почувства специално и единствено, защото Даниела намира начин да отключи потенциала и креативността и на пасивните, свитите, скромните дечица; да вдъхнови творчески онези малчугани, които надскачат стандартите на училищното обучение. За втора поредна година Даниела Станева е част от екипа на „Театрална ваканция в музея“ като водещ на ателие „Перо“.

Доверете ни се и влезте в ДИАЛОГ с Даниела Станева!

 

Старши начален учител.
Докторска степен по Методика на обучението по математика в начален етап.
Специализация и III ПКС в СУ „Св. Кл. Охридски”.
От 1995 членува и работи в различни НПО - Фондация „Център Отворено образование”, Българска асоциация по четене, Сдружение „Инициативи за гражданско общество”, Институт Отворено общество. Сертифициран специалист в областта на здравното образование, екологичното образование, умения за работа в екип, решаване на конфликти, знания за Европейския съюз, гражданско образование, застъпничество и провеждане на кампании за човешки права.
Обучител в тренинги и семинари като:

• „Умения за разработване, реализиране и координиране на проекти дейности и финанси“
• „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”,обучител към Българската асоциация по четене
• „Социалният капитал на малкия град” към Democracy Network Program, Institute for Sustainable Communities, „Равен шанс за първите стъпки в училище”
• „Равен достъп до качествено образование и подобряване процеса на десегрегация на ромите“, (Promoting Access to Quality Education and Desegregation of Roma
• „Равен шанс - инвестиция за бъдещето”, координатор и обучител
• „Екологично образование – работа със “Зелен пакет”, обучител към Министерство на Външните работи в рамките на Комуникационната стратегия
• „Насърчаване на грамотността сред деца и младежи – роми (Promoting Literacy for Roma Children and Youth), обучител към Фондация “Next Page”
• „Жертва на корупцията? Без мен!”, координатор и обучител
• „Успех в училище“ (Academic success for Roma Children), обучител към Институт “Отворено общество”, Будапеща, RE:FINE.
• „Повече родители в подкрепа на образованието” (More Parents Associated for Learning) , координатор и обучител към Европейската комисия, програма “Сократ-Грундвиг”

• „Родителското участие в училище“, координатор към Институт “Отворено общество”, София
• „Език и грамотност в професионалното образование и обучение“ Финансирана от: Секторна програма „Леонардо Да Винчи”, Партньорства, Секторна програма „Учене през целия живот”
•„Етноакадемия за образователна интеграция“
• „Готови за училище“, координатор към „Тръст за социална алтернатива”, Световна банка, Фондация „Америка за България”
• Грамота за "Будител" в категория Новаторска и творческа дейност за повишаване на качеството на образованието

Свържете се с нас!