g1Галина Гиндянова – дългогодишен учител по български език и литература, свързал живота си предимно със СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. Г-жа Гиндянова има стаж, приближаващ 40 години в образователната система, като през това време е придобила десетки квалификации, участвала е в научни форуми, конференции и семинари. Нейните ученици традиционно са лауреати на националната олимпиада по български език и литература. Любим учител на поколения русенски ученици.g2

През 2018 г. става „Посланик на свободния дух в моето училище“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Статуетката „Посланик на свободния дух в моето училище“ и таблет са връчени от кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов. 
g3

Конференция в Института по български език „Л. Андрейчин“ към БАН  - с езиковедски доклад участва г-жа Галина Гиндянова.

 

Свържете се с нас!