Гергана Кънчева Кръстева е нашият математик и физик. 

Придобива магистърска степен по Управление на образованието, а през 2022 повишава квалификацията си с трето ПКС на тема „Математика в българската шевица“.

Има 23 години педагогически стаж, действащ старши учител в СОУПНЕ "Фридрих Шилер". Завършила е Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност математика и физика, допълнителна специалност информационни технологии.Магистър по управление на образованието от февруари 2018. Притежава четвърта квалификационна степен и завършена квалификация по библиотекознание и библиография.  В резултат на добрата подготовка и продуктивните й уроци учениците й показват отлични резултати както на НВО, така и в състезания, олимпиади, математически и физични състезания, а също така вземат успешни участия в проекти. Има дългогодишен успешен опит в организиране на ученически екскурзии и лагери.

Гергана Кръстева е обичан учител, който умее да наложи дисциплина, но и да е близка с учениците си. Дейностите й далеч надскачат рамките на скучен час по математика – динамична е, организирана, способна е да организира от театрално представление до състезание по физика и математика. Възпитава в дух на родолюбие чрез практически уроци из България.

 Влезте в ДИАЛОГ с Гергана Кръстева!

  • Завършен квалификационен курс "Образователните портали в обучението по математика"
  • Участие в проекти:
  • "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование" - завършено обучение за оценители на тестови задачи по физика
  • IBSE/Inquiry Based Science Education/-основни фази на обучението чрез проучване"
  • Проект УСПЕХ- с групи по математика и физика
  • ФОКУС
  • Участник в семинари : "Мениджмънт на класа като образователна и работна среда","Професионалният стрес при учителите.Техники за овладяване и контрол на стреса","Управление на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците","Функционална грамотност и комуникативни умения на учениците в училищното образование","Възможности за приложение на ИКТ в обучението по математика", "Разработване на система от домашни и проектни задачи по физика и астрономия"
  •  Грамота за номинация в конкурса "Посланик на свободния дух в моето училище".
Свържете се с нас!