Picture 8Петя Великова е нашият учител по немски език. Професионалният опит и отношението към учениците е това, което прави Петя незаменим учител, а за безспорното качество на работата й говорят стотиците ученици в годините.     

Кратка професионална  биография и квалификации

         Образование и квалификации :

 • През 1996 г. Петя Великова завършва специалността «Немска филология» в ШУ „Епископ Константин Преславски” с образователно – квалификационна степен „Магистър“.
 • 2017г. 5 ПКС към ДИУУ София
 • 2017г- Сертифициран изпитващ в системата за немска езикова диплома DSD I , Ниво В1
 • 2018г.- 4 ПКС към ДИУУ София
 • 2020г.- Работа с платформа за дистанционно оценяване на тестове(НВО, ДЗИ)
 • 2020г. -Семинар на тема -Писмено и устно общуване, изготвяне на проектни папки и презентации към Консултантски отдел за немски език в България на немското Централно бюро за училищно образование в чужбина, гр.София
 • 2020г. Създаване и използване на онлайн образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап на образованието
 • 2021г. Практически насоки за работа в образователна среда IZZI
 • 2021г.- Сертифициран изпитващ в системата за немска езикова диплома DSD II , Ниво С1

        Дейности, свързани с квалификации на колеги и споделяне на добри практики:

             Петя Великова  е сертифициран изпитващ в системата за Немска езикова диплома. Германската езикова диплома (DSD) е официално признат сертификат за владеене на немски език на Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия.

            Нейната работа е насочена към организиране, координиране и провеждане на сертифицирани изпити за Немска езикова диплома - DSD Stufe I А2/В1 и  Stufe II В2/С1. Осъществява кореспонденцията и организацията по провеждане на изпити и семинари с Бернд Щендер, регионален координатор за училищата с Немска езикова диплома в Югоизточна България, Константин Пригниц, регионален координатор за училищата с Немска езикова диплома в Североизточна България, както  Бернд Буххолц- главен консултант и координатор по немски език за България.

Стреми се да амбицира подрастващите към инициативност чрез участие в международни проекти и дългосрочни партньорства. Уменията за работа в екип и стремежът към изследователски подход са само част от качествата, които тя реализира.

 

    Получени награди и отличия:

 • Годишна награда „Фридрих Шилер“ на СУПНЕ „ Фр.Шилер“ за цялостна дейност, високи постижения и утвърждаване авторитета на училището -2017г.
 • Грамота „Посланик на свободния дух в моето училище“ – 2018г.,2020г.
2024 Образователен център ДИАЛОГ