daniela  Даниела Граматикова – учител по български език и литература. Има 20 години педагогически стаж, старши учител в СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ”. Завършила е български език и история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Притежава V квалификационна степен. Завършила е обучение по програмата „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”. Придобила е квалификация за преподаване по модела 1:1. Преминала е редица обучения за усъвършенстване на професионалните си умения.

 

2024 Образователен център ДИАЛОГ